Sector kanton Rechtbank Utrecht 24 augustus 2011 (Alliance Experts), LJN BS1232 (ECLI:NL:RBUTR:2011:BS1232)Sector kanton Rechtbank Utrecht 24 augustus 2011 (Alliance Experts), ECLI:NL:RBUTR:2011:BS1232, LJN BS1232


Alliance Experts heeft zonder toestemming van de auteursrechthebbenden artikelen op haar website heeft geplaatst en daardoor inbreuk gemaakt op de auteursrechten die rusten op de artikelen van de Volkskrant, Trouw en ND. Partijen twisten over de hoogte van de schadevergoeding en de verschuldigdheid van de gevorderde administratie- en advocaatkosten.


Voor de begroting van de schade neemt de kantonrechter als uitgangspunt dat de kranten tenminste aanspraak kunnen maken op een redelijke gebruiksvergoeding. Het gaat immers om hergebruik van krantenartikelen en de Volkskrant en Trouw plegen voor hun toestemming voor hergebruik van een artikel een vergoeding te vragen. Begroting van de schade op basis van de daartoe door de Volkskrant en Trouw gehanteerde tarieven is daarom het meest in overeenstemming met de aard van de door deze kranten geleden schade. Het door ND gehanteerde freelance tarief is eveneens een redelijke gebruiksvergoeding.


Met betrekking tot de gevorderde 300%: Het gestelde dat het auteursrecht is geschonden/aangetast en dat sprake is van verlies van exclusiviteit van de auteursrechten en vermindering van exploitatiemogelijkheden is onvoldoende om als schadevergoeding meer dan een redelijke gebruiksvergoeding toe te wijzen. Aan de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten kan in dit geval geen betekenis worden toegekend, nu Alliance Experts daar niet aan is gebonden. Voor zover uit het betoog van Cozzmoss is af te leiden dat de verdubbeling dient ter preventie tegen toekomstige inbreuken op het auteursrecht, leidt dit ook niet tot toewijzing van een hoger bedrag dan een redelijke gebruiksvergoeding. Voor toewijzing van een boete is binnen het kader van artikel 27a Auteurswet immers geen plaats.


Met betrekking tot advocaatkosten: onderhavige zaak is gering van omvang en complexiteit, zodat het deels door de advocaat gehanteerde uurtarief van € 250,00 onredelijk is. De kantonrechter matigt daarom de advocaatkosten tot een bedrag van € 1.000,00 inclusief BTW.


Categorieën: Auteursrecht, Hoogte schadevergoeding, nocategory

Tags: , , , ,