Sector kanton Rechtbank Utrecht 31 maart 2008 (advocaat) LJN BC9946 (ECLI:NL:RBUTR:2008:BC9946)
Sector kanton Rechtbank Utrecht 31 maart 2008 (advocaat) LJN BC9946 (ECLI:NL:RBUTR:2008:BC9946)

Advocaat in loondienst wordt op staande voet ontslagen omdat zij structureel te weinig zou hebben gedeclareerd aan bepaalde cliënten en omdat zij vanaf kantoor teveel privé op het internet gesurft heeft. Het betreft cliënten die zij uit een vorige werkkring in haar praktijk had ingebracht en die van het relatiebeding waren uitgezonderd. Met sommige van deze cliënten had zij een familieband. Zij legt zich neer bij het ontslag. De kantonrechter acht de dringende reden voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt. De vorderingen tot betaling van het achterstallig loon, de eindafrekening en de gefixeerde schadevergoeding worden toegewezen. Het (voorschot op) een vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag wordt afgewezen, evenals de schorsing van het concurrentiebeding. De reconventionele vordering van werkgeefster tot betaling van € 29.750,- incl TW als voorschot op de door werkneemster te betalen schadevergoeding wordt afgewezen.


Categorieën: Internet op het werk, nocategory