Sector kanton Rechtbank Utrecht 4 maart 2009 (ISS Cleaning Services), LJN BH7122 (ECLI:NL:RBUTR:2009:BH7122)
Sector kanton Rechtbank Utrecht 4 maart 2009 (ISS Cleaning Services), LJN BH7122 (ECLI:NL:RBUTR:2009:BH7122)

Overname van schoonmaakcontracten onder toepassing van artikel 50 CAO. Vraag of tevens sprake kan zijn van overgang van onderneming in de zin van art. 7:662 e.v. BW. Toepassing van diverse Europese jurisprudentie. Geoordeeld wordt dat sprake is van een economische eenheid, dat het werk in grote lijnen hetzelfde is gebleven en dat een naar aantal en deskundigheid wezenlijk deel van het personeel is overgenomen. Tav de contractuele relatie: vereenzelviging van de afzonderlijke defensielocaties en het Ministerie van Defensie. Oordeel luidt dat sprake is van een overgang van onderneming als bedoeld in art. 7:662 e.v. Geen verklaring voor recht dat oude arbeidsvoorwaarden blijven gelden tot aan rechtsgeldige beeindiging van het dienstverband, maar verklaring voor recht dat deze blijven gelden totdat deze op enigerlei wijze rechtsgeldig worden gewijzigd.


Categorie├źn: Internet als ondersteunende informatiebron, nocategory