Sector kanton rechtbank Utrecht 8 december 2010 (Gay Group), IT 189Sector kanton rechtbank Utrecht 8 december 2010 (Gay Group), IT 189


Gay Group exploiteert website Gay.nl. Gedaagde had commerciële berichten verstuurd in strijd met de algemene voorwaarden.


De kantonrechter oordeelt dat er tussen partijen een overeenkomst tot het gebruik van de website Gay.nl tot stand is gekomen. Gay Group heeft gesteld dat het niet mogelijk is van haar website gebruik te maken zonder dat ter gelegenheid van de registratie wordt aangevinkt dat wordt ingestemd met haar algemene voorwaarden.


Met Gay Group is de kantonrechter van oordeel van het aantal berichten dat in korte tijd werd verzonden erop wijst dat de website werd gebruikt voor een ander doel dan het leggen van privé contacten met andere homoseksuelen. Dat het hier een commercieel gebruik betrof volgt tevens uit het fiet dat de gebruikers van Gay.nl werden bewogen te bellen met de door gedaagde zakelijk geëxploiteerde 0906-telefoonlijn.


Met betrekking tot boetebeding: Zoals uit art. 6:91 BW volgt kan een dergelijk beding strekken zowel tot vergoeding van schade als (enkel) tot aansporing tot nakoming. De kantonrechter begrijpt Gay Group aldus dat het haar om de preventieve werking van het boetebeding te doen is. Dat de boete wordt bepaald op 500 euro per gebeurtenis is hiermee niet onverenigbaar.


Categorie├źn: nocategory, Onrechtmatige daad

Tags: , , , , ,