Sector kanton Rechtbank Zwolle 16 januari 2010 (Ebay Veiling motorfiets), LJN BL3717. (ECLI:NL:RBZLY:2010:BL3717)Sector kanton rechtbank Zwolle 16 januari 2010 (veiling van motorfiets), ECLI:NL:RBZLY:2010:BL3717, LJN
BL3717

Eiser (koper) heeft van gedaagde (verkoper) via eBay een motorfiets gekocht, ver beneden de marktwaarde. De kantonrechter wil met gedaagde aannemen dat er een discrepantie bestond tussen zijn wil en verklaring, zodat geen geldige koopovereenkomst tot stand is gekomen.
De vraag is vervolgens of gedaagde zich jegens eiser hierop met succes kan beroepen dan wel eiser onder de gegeven omstandigheden in een gerechtvaardigd vertrouwen op de verklaring van gedaagde mocht afgaan.
Daarbij zijn de volgende omstandigheden van belang. gedaagde heeft de motor op een veilingsite aangeboden en het (ook gedaagde bekende) uitgangspunt van een veiling is nu eenmaal dat de hoogste bieder tevens de koper is. Eiser was de 21ste bieder en on-weersproken is gebleven dat eiser het bod heeft uitgebracht tegen het einde van de 10-dagenperiode gedurende welke de veiling liep. Eerdere biedingen lager uiteraard nog lager en desondanks heeft gedaagde het recht en de mogelijkheid de veiling voortijdig te beëindigen, niet benut. De veilingregels, zo is de kantonrechter gebleken, verlenen gedaagde het recht zijn aanbod in te trekken indien sprake is van een vergissing, zoals een niet correct ingevoerde minimumverkoopprijs. Zijn stelling dat hij de biedingen van potentiële kopers niet heeft gevolgd en daarom geen maatregelen heeft genomen moet voor zijn rekening en risico worden gebracht.De kantonrechter is van oordeel dat eiser onder deze omstandigheden op de verklaring van gedaagde mocht afgaan en daarom moet worden beschermd. Gedaagde was dus tot levering van de motor aan eiser gehouden.


Categorie├źn: E-commerce, nocategory, Online veilingen-marktplaats

Tags: , , , , ,