Posts met tag: art. 132 Sr.

  1. Hoge Raad 24 maart 2020 (Context zaak), ECLI:NL:HR:2020:447
  2. Rechtbank Amsterdam 30 april 2019 (Telegram), ECLI:NL:RBAMS:2019:3055
  3. Rechtbank Den Haag 27 juni 2017 (Abu Waheeb Sahawaal Jager), ECLI:NL:RBDHA:2017:6922
  4. Gerechtshof Den Haag 2 mei 2017 (every muslim), ECLI:NL:GHDHA:2017:1224
  5. Rechtbank Gelderland 28 december 2016 (aanslagen Brussel vergoelijken), ECLI:NL:RBGEL:2016:7034
  6. Gerechtshof Den Haag 7 juli 2016 (opruiende filmpjes), ECLI:NL:GHDHA:2016:1979
  7. Gerechtshof Den Haag 7 juli 2016 (Syriestrijder), ECLI:NL:GHDHA:2016:1978
  8. Rechtbank Den Haag 10 december 2015 (Haagse ronselorganisatie), ECLI:NL:RBDHA:2015:14365
  9. Rechtbank Den Haag 1 december 2014 (Syriëganger), ECLI:NL:RBDHA:2014:14652
  10. Rechtbank Amsterdam 19 november 2014 (opruiend Facebook filmpje), ECLI:NL:RBAMS:2014:7728