Posts met tag: art. 285b sr.

  1. Rechtbank Limburg 6 september 2018 (belaging curator), ECLI:NL:RBLIM:2018:8468
  2. Rechtbank Noord-Nederland 29 mei 2018 (belaging ex), ECLI:NL:RBNNE:2018:1992
  3. Rechtbank Den Haag 17 mei 2018 (Lizard Squad), ECLI:NL:RBDHA:2018:5775
  4. Rechtbank Limburg 4 mei 2018 (stalking ex), ECLI:NL:RBLIM:2018:4314
  5. Gerechtshof Den Haag 21 maart 2018 (doorgedraaide vader),ECLI:NL:GHDHA:2018:618
  6. Rechtbank Oost-Brabant 19 januari 2018 (onthoofdingsvideo’s),ECLI:NL:RBOBR:2018:265
  7. Rechtbank Oost-Brabant 11 december 2017 (wraak op dochter),ECLI:NL:RBOBR:2017:6375
  8. Rechtbank Den Haag 11 oktober 2017 (ongemaximeerde TBS), ECLI:NL:RBDHA:2017:11522
  9. Rechtbank Noord-Nederland 20 oktober 2017 (half uurtje), ECLI:NL:RBNNE:2017:4022
  10. Rechtbank Rotterdam 16 augustus 2017 (telefoontirades op YouTube), ECLI:NL:RBROT:2017:6658