Posts met tag: art. 285b sr.

  1. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25 februari 2019 (geen belagende vlog), ECLI:NL:RBZWB:2019:761
  2. Gerechtshof Den bosch 24 september 2018 (corrupte pornorechter), ECLI:NL:GHSHE:2018:3957
  3. Rechtbank Limburg 6 september 2018 (belaging curator), ECLI:NL:RBLIM:2018:8468
  4. Rechtbank Noord-Nederland 29 mei 2018 (belaging ex), ECLI:NL:RBNNE:2018:1992
  5. Rechtbank Den Haag 17 mei 2018 (Lizard Squad), ECLI:NL:RBDHA:2018:5775
  6. Rechtbank Limburg 4 mei 2018 (stalking ex), ECLI:NL:RBLIM:2018:4314
  7. Gerechtshof Den Haag 21 maart 2018 (doorgedraaide vader),ECLI:NL:GHDHA:2018:618
  8. Rechtbank Oost-Brabant 19 januari 2018 (onthoofdingsvideo’s),ECLI:NL:RBOBR:2018:265
  9. Rechtbank Oost-Brabant 11 december 2017 (wraak op dochter),ECLI:NL:RBOBR:2017:6375
  10. Rechtbank Den Haag 11 oktober 2017 (ongemaximeerde TBS), ECLI:NL:RBDHA:2017:11522