Posts met tag: art. 44 Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt

  1. HvJ EU 25 januari 2017 (BAWAG), zaak C-375/15