Posts met tag: handelsnaamrecht

  1. Rechtbank Den Haag 10 juli 2019 (Wetrok), ECLI:NL:RBDHA:2019:6913
  2. Rechtbank Den Haag 10 april 2019 (Sea You), ECLI:NL:RBDHA:2019:3547
  3. Rechtbank Den Haag 10 april 2019 (See You), ECLI:NL:RBDHA:2019:3547
  4. Rechtbank Den Haag 15 juni 2018 (KT Group), ECLI:NL:RBDHA:2018:7178
  5. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 5 juni 2018 (zonnestudio’s), ECLI:NL:GHSHE:2018:2424
  6. Rechtbank Amsterdam 21 maart 2018 (LINQ), ECLI:NL:RBAMS:2018:1687
  7. Rechtbank Limburg 21 februari 2018 (fysio), ECLI:NL:RBLIM:2018:1801
  8. Rechtbank Gelderland 18 december 2017 (FlexExpert), ECLI:NL:RBGEL:2017:6893
  9. Gerechtshof Den Haag 19 september 2017 (Parfumswinkel), ECLI:NL:GHDHA:2017:2622
  10. Rechtbank Gelderland 4 april 2017 (Connect), ECLI:NL:RBGEL:2017:2433