Posts met tag: hyperlink

  1. Rechtbank Limburg 9 mei 2018 (Leaper), ECLI:NL:RBLIM:2018:4395
  2. Rechtbank Rotterdam 22 maart 2018 (Hogeschool Rotterdam), ECLI:NL:RBROT:2018:2421
  3. Hoge Raad 13 maart 2018 (smaadschrift via Facebook), ECLI:NL:HR:2018:331
  4. Rechtbank Den Haag 24 januari 2018 (WCR vs. TCC), ECLI:NL:RBDHA:2018:500
  5. Rechtbank Midden-Nederland 27 oktober 2017 (moviestreamer), ECLI:NL:RBMNE:2017:5510
  6. Rechtbank Gelderland 6 oktober 2016 (zeven liquidaties), ECLI:NL:RBGEL:2016:5286
  7. HvJ EU 8 september 2016 (GS Media vs. Sanoma), C-160/15, ECLI:EU:C:2016:644
  8. Rechtbank Gelderland 8 april 2016 (links naar getuigenverklaringen), ECLI:NL:RBGEL:2016:2186
  9. Rechtbank Amsterdam 2 oktober 2015 (Holleeder-foto), IEF 15310
  10. Hoge Raad 3 april 2015 (link naar Playboy foto’s), ECLI:NL:HR:2015:841