Posts met tag: informatie op internet

  1. Raad van State 5 oktober 2016 (Wobverzoek CJIB), ECLI:NL:RVS:2016:2640
  2. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 7 januari 2016 (misverstanden over de WMO), ECLI:NL:RBZWB:2016:11
  3. Rechtbank Overijssel 26 maart 2015 (instemmingsverklaringen), ECLI:NL:RBOVE:2015:1518
  4. Rechtbank Limburg 23 februari 2015 (geheimhoudingsplicht gemeenteraad), ECLI:NL:RBLIM:2015:1439
  5. Hof Leeuwarden 21 februari 2012 (bedrijf vanuit huis), LJN BV6723 (ECLI:NL:GHLEE:2012:BV6723)
  6. Rechtbank Amsterdam 8 maart 2012 (voorwetenschap op IEX.nl), LJN BV8430 (ECLI:NL:RBAMS:2012:BV8430)
  7. HvJ EU 25 oktober 2011 (eDate Advertising), C-509/09 en C-161/10
  8. Sector kanton Rechtbank Zwolle 26 april 2011 (spindel), LJN BQ2957 (ECLI:NL:RBZLY:2011:BQ2957)
  9. Rechtbank Amsterdam 16 september 2010 (parkeerkaartje Bussum), LJN BO0387 (ECLI:NL:RBAMS:2010:BO0387)