Posts met tag: licentie

  1. Rechtbank Amsterdam 22 september 2020 (Nxt software), ECLI:NL:RBAMS:2020:4717
  2. Rechtbank Den Haag 31 januari 2018 (toestemming tot wederbericht), ECLI:NL:RBDHA:2018:1079
  3. HvJ EU 12 oktober 2016 (Ranks), zaak C-166/15, ECLI:EU:C:2016:762
  4. Rechtbank Amsterdam 21 juli 2014 (Boxx opslagverhuur), ECLI:NL:RBAMS:2014:4617
  5. Rechtbank ‘s-Gravenhage 19 september 2012 (Street One), LJN BY1753 (ECLI:NL:RBSGR:2012:BY1753)
  6. Rechtbank ‘s-Gravenhage 13 juli 2011 (Google Earth), IEPT20110713
  7. Rechtbank ‘s-Gravenhage 13 juli 2011 (Google Earth), IEPT20110713