Posts met tag: terrorisme

  1. Rechtbank Den Haag 23 juli 2019 (oorlogsmisdrijf IS), ECLI:NL:RBDHA:2019:7430
  2. Rechtbank Rotterdam 1 december 2017 (zelfstudie via internet terrorist), ECLI:NL:RBROT:2017:9467
  3. Gerechtshof Den Haag 20 juni 2016 (terroristische training), ECLI:NL:GHDHA:2016:1733
  4. Rechtbank Amsterdam 4 mei 2016 (bedreiging mediabedrijven), ECLI:NL:RBAMS:2016:3190
  5. Gerechtshof Den Haag 27 januari 2015 (training voor terrorisme), ECLI:NL:GHDHA:2015:83
  6. Voorzieningenrechter Amsterdam 29 november 2004 (foto Mohammed B.), LJN AR6898, samenvatting. (ECLI:NL:RBAMS:2004:AR6898)