Posts met tag: vergeetrecht

  1. Rechtbank Amsterdam 23 december 2019 (duidelijk falende tandarts), ECLI:NL:RBAMS:2019:9887
  2. Rechtbank Amsterdam 5 december 2019 (RTBF kunstenares), ECLI:NL:RBAMS:2019:9271
  3. Gerechtshof Den Haag 24 december 2019 (geen RTBF voor huisbaas), ECLI:NL:GHDHA:2019:3539
  4. Rechtbank Noord-Nederland 12 december 2019 (moord op scholier), ECLI:NL:RBNNE:2019:5169
  5. HvJ EU 24 september 2019 (Google vs. CNIL), zaak C‑507/17, ECLI:EU:C:2019:773
  6. Rechtbank Den Haag 28 juni 2019 (jurist privacyrecht), ECLI:NL:RBDHA:2019:6302
  7. Rechtbank Rotterdam 7 februari 2019 (professioneel verhuurder), ECLI:NL:RBROT:2019:948
  8. Rechtbank Midden-Nederland 14 november 2018 (schrijver), ECLI:NL:RBMNE:2018:5594
  9. Gerechtshof Den Haag 5 juni 2018 (misdaadverslaggever), ECLI:NL:GHDHA:2018:1296
  10. Rechtbank Midden-Nederland 8 mei 2018 (faillissementsfraudeur), ECLI:NL:RBMNE:2018:2196