Posts met tag: websitebouw

  1. Rechtbank Amsterdam 21 juli 2014 (Boxx opslagverhuur), ECLI:NL:RBAMS:2014:4617
  2. Rechtbank Amsterdam 23 januari 2013 (ArtOlive), LJN BZ2674 (ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ2674)
  3. Rechtbank Arnhem 28 november 2012 (WK-ontwerpers), LJN BY6969 (ECLI:NL:RBARN:2012:BY6969)
  4. Sector kanton rechtbank Utrecht 20 mei 2011 (pianospecialist), LJN BQ6664 (ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ6664)