Voorzieningenrechter Alkmaar 21 juli 2011 (valse facturen), LJN BR4348 (ECLI:NL:RBALK:2011:BR4348)Voorzieningenrechter Alkmaar 21 juli 2011 (valse facturen), ECLI:NL:RBALK:2011:BR4348, LJN BR4348


Verzet tegen verstekvonnis. Opposante X heeft affectieve relatie gehad met Y, en Y heeft haar gedwongen om een eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel in te schrijven, een bankrekening te openen en bankpassen aan Y af te staan. Y heeft klanten van geopposeerde USN opgelicht.


Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft USN tegenover de gemotiveerde betwisting door X onvoldoende aannemelijk gemaakt dat X actief betrokken is geweest bij het misbruik van de handelsnaam van USN en de toezending van valse facturen aan de klanten van USN en dat zij het in haar macht had en heeft deze praktijken te beëindigen. De voorzieningenrechter is, mede gelet op de persoon van X en de indruk die zij ter zitting heeft gemaakt – een onzekere en naïef overkomende jonge vrouw -, geneigd om in het kader van dit kort geding vooralsnog geloof te hechten aan het relaas van X. De implicaties van dat relaas zijn dat X een willoos werktuig in de handen van meergenoemde Y is geweest. De verweten handelingen kunnen onder die omstandigheden niet aan X worden toegerekend.


USN had het relaas van X aangehoord hebbend, rekening kunnen en moeten houden met de mogelijkheid dat X net als zijzelf slachtoffer was, en had met X samen kunnen optrekken om verdere schade te voorkomen.


De afname van de klachten na het kort geding vonnis kan zeer wel verband houden met de inspanningen die USN zelf heeft verricht (te weten de vermelding op haar website, de correspondentie met haar klanten en de publiciteit die zij heeft gezocht) alsmede met het feit dat het rekeningnummer bij ING is opgeheven.

Categorieën: Identiteitsfraude, nocategory, Onrechtmatige daad, Oplichting

Tags: , , , ,