Voorzieningenrechter Alkmaar 3 juni 2010 (meisjes Blinker), LJN BM6719, met blogbericht op Mediareport. (ECLI:NL:RBALK:2010:BM6719)Voorzieningenrechter Alkmaar 3 juni 2010 (meisjes Blinker), ECLI:NL:RBALK:2010:BM6719, LJN
**BM6719**

In eerdere uitspraak (8 april 2010 ECLI:NL:RBALK:2010:BM6719, LJN BM0477) is eiser veroordeeld om uiting te verwijderen en verwijderd te houden, in zoverre dat deze op geen enkele wijze meer via welke zoekopdracht dan ook op het internet is terug te vinden, op straffe van verbeurte van een dwangsom.


Eisers handelen naar het oordeel van de voorzieningenrechter uitsluitend in strijd met het vonnis voor zover een treffer op internet via een zoekmachine daadwerkelijk doorgelinkt kan worden naar de tekst (inhoud, de content) van (een van) de bewuste artikelen. Een treffer die niet langer uitkomt bij de inhoud van een van de gewraakte artikelen is derhalve onvoldoende voor het verschuldigd worden van een dwangsom.


De voorzieningenrechter heeft in overleg met partijen na de zitting zelf nagekeken op internet of er inderdaad een voor een ieder toegankelijke en duidelijke mogelijkheid bestaat om informatie te vergaren over het verwijderen van pagina’s of sites uit de zoekresultaten van Google, en dan in het bijzonder pagina’s die in het zogeheten cachegeheugen zijn opgeslagen. De informatie hieromtrent is naar het oordeel van de voorzieningenrechter inderdaad toegankelijk in die zin dat deze redelijk gemakkelijk te vinden is en begrijpelijk geformuleerd is.


Uit het vorenoverwogene valt af te leiden dat eisers wel de juiste eerste stap hebben gezet om aan hun verplichtingen uit het vonnis te voldoen door de verschillende beheerders van sites en zoekmachines (onder wie Google) aan te schrijven met het verzoek (de inhoud van) de artikelen te verwijderen, maar dat zij daarnaast nog een separaat verzoek hadden moeten doen aan Google om de bewuste URL’s te verwijderen. Dit hebben zij evenwel nagelaten. Door eisers is in dat verband opgemerkt dat zij leken zijn op dit gebied en dat zij niet bekend waren met de mogelijkheid om de cache-bestanden door Google te laten verwijderen. Dit verweer kan hen evenwel niet helpen. Op eisers rustte uit hoofde van het vonnis een zware inspanningsverplichting (verstevigd met een dwangsombepaling) om aan hun verplichtingen uit dat vonnis te voldoen. Als zij van mening zijn dat zij onvoldoende kennis van internet hadden om er zeker van te zijn dat zij aan het vonnis voldeden had het op hun weg gelegen zich daarover te laten voorlichten of daar nadere informatie over in te winnen.


Categorie├źn: Executiegeschillen, Hyperlinks, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Zoekmachine

Tags: , , , , , , , ,