Voorzieningenrechter Alkmaar 8 april 2010 (autobiografie, moeder/dochter), LJN BM0482 (ECLI:NL:RBALK:2010:BM0482)Voorzieningenrechter Alkmaar 8 april 2010 (autobiografie, moeder/dochter), ECLI:NL:RBALK:2010:BM0482, LJN
**BM0482**

Door een van de gedaagden is een "autobiografie" opgesteld in het kader van een aangifte van seksueel misbruik. Deze ‘autobiografie’ is door gedaagden onder de aandacht van verschillende instanties gebracht. Ook zijn op internet publicaties geplaatst waarbij aandacht werd gevraagd voor het niet adequaat handelen van instanties ten aanzien van het seksueel misbruik van met name de kinderen van eiseres.


Eiseres heeft gemotiveerd weersproken dat de door gedaagden geuite beschuldigingen op waarheid berusten. Eiseres heeft aangevoerd dat deze onterechte beschuldigingen haar de nodige stress opleveren en een ernstige inbreuk maken op haar persoonlijke levenssfeer en die van haar dochters.
De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Voorop dient te worden gesteld dat de onderhavige "autobiografie" bol staat van de verdachtmakingen en beschuldigingen die op zichzelf en in onderling verband nog niet onrechtmatig zijn. De verdachtmakingen en de beschuldigingen door gedaagden vinden evenwel op geen enkele wijze enige steun in (aanvullend) bewijsmateriaal. Elk begin van bewijs ontbreekt. Dit leidt ertoe dat het handelen van gedaagden als onrechtmatig jegens eiseres (en/of haar kinderen) moet worden aangemerkt. gedaagden hebben immers geen vrijbrief om, zonder dat een en ander in voldoende mate op objectieve feiten berust, lukraak uitlatingen als hier in het in geding te doen.
Het belang van eiseres om gevrijwaard te worden van ongefundeerde beschuldigingen waarbij zijzelf en haar dochters als slachtoffer worden aangemerkt, dient zwaarder te wegen dan het belang dat gedaagden kennelijk stellen te hebben bij hun uitlatingen.


Categorieën: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Privacy, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , ,