Voorzieningenrechter Almelo 10 juni 2011 (Vianoa), LJN BQ7858 (ECLI:NL:RBALM:2011:BQ7858)Voorzieningenrechter Almelo 10 juni 2011 (Vianoa), ECLI:NL:RBALM:2011:BQ7858, LJN BQ7858


Op grond van artikel 5 Handelsnaamwet kunnen eiseressen tevens optreden tegen het gebruik door gedaagden van de domeinnaam www.vianoa.nl, indien deze domeinnaam mede als handelsnaam wordt gebruikt. Daarvan is naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake. De domeinnaam is immers behoudens de toevoeging ‘.nl’, identiek aan de handelsnaam ViaNoa. Daarbij wordt VIANOA op de betreffende website niet alleen gebruikt als domeinnaam, maar ook als handelsnaam voor de aangeboden diensten. De domeinnaam is zozeer verweven met het gebruik van VIANOA, dat het gebruik van de domeinnaam moet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik. Geoordeeld wordt dat door het gebruik als handelsnaam van de domeinnaam www.vianoa.nl bij het publiek verwarring is te duchten tussen de ondernemingen.

Categorieën: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht, nocategory

Tags: , , ,