Voorzieningenrechter Almelo 11 juli 2011 (Lierenshop), LJN BR1312 (ECLI:NL:RBALM:2011:BR1312)Voorzieningenrechter Almelo 11 juli 2011 (Lierenshop), ECLI:NL:RBALM:2011:BR1312, LJN BR1312


De domeinnaam en website lierenshop.nl zijn geregistreerd en ontwikkeld door gedaagde, maar eiseres heeft de kosten voor registratie vergoed en bovendien regelmatig betalingen verricht aan gedaagde voor geleverde diensten. Daarmee is in voldoende mate komen vast te staan dat gedaagde de desbetreffende werkzaamheden en registraties in opdracht van en voor eiseres heeft verricht.


De weigering van gedaagde om de domeinnaam naar eiseres te doen overschrijven maakt daarom naar voorlopig oordeel inbreuk op de rechten die eiseres op de website kan doen gelden. Het belang van eiseres om over de domeinnaam lierenshop.nl te kunnen beschikken is, gelet op al het voorgaande, evident. De enkele dreiging van gedaagde – ook al heeft hij ter zitting gesteld een en ander niet zo bedoeld te hebben – om de website op ‘zwart te zetten’ geeft eiseres daartoe reeds voldoende belang. Eiseres heeft er immers belang bij om zijn inkomsten uit de webshop te kunnen waarborgen.


Aannemelijk is dat het doorlinken via de domeinnaam waarvan gedaagde houder is naar de website van een concurrent van eiseres, alsmede het gebruik van de naam “lierenshop” op allerlei doorlinksites, waarbij eveneens naar de website van de concurrent van eiseres wordt verwezen, het publiek dat die websites bezocht in verwarring kon brengen omtrent de identiteit van de aanbieder van de op die website vermelde producten. Eiseres gebruikt “lierenshop” als handelsnaam. Het gebruik van deze handelsnaam van eiseres, met als doel potentiële klanten door te verwijzen naar een concurrerende onderneming, is onrechtmatig.

Categorieën: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht, Hyperlinks, nocategory, Websitebouw

Tags: , , , , , , , ,