Voorzieningenrechter Almelo 16 april 2013 (Haaksbergenplaza), LJN BZ8653 (ECLI:NL:RBOVE:2013:BZ8653)Voorzieningenrechter Almelo 16 april 2013 (Haaksbergenplaza), ECLI:NL:RBOVE:2013:BZ8653, LJN BZ8653

Litigieuze uitlatingen zijn – ook in combinatie met de afbeelding – niet dermate ernstig dat deze onaanvaardbaar zijn. Dit, ook gezien het feit dat een oplettende lezer de satirische bedoeling van de schrijver wel kan doorzien. In zoverre kan het artikel worden gelijkgesteld aan de normen die voor een column gelden. Zowel de context waarin het artikel is geschreven als de daadwerkelijke inhoud van de tekst is niet dermate grievend of beledigend dat van de eisers, een publiek orgaan en haar medewerkster niet mag worden verwacht dat zij zijn opgewassen tegen dergelijke meningsuitingen. Een afweging van belangen leidt tot het oordeel dat het recht van gedaagden bij vrijheid van meningsuiting in dit geval zwaarder weegt.


Met betrekking tot portret: Het suggestieve seksuele karakter waarin de publicist het gelaat van de medewerkster heeft geplaatst gaat daarentegen, ondanks het satirische oogpunt waarmee het is vervaardigd, de grenzen van het betamelijke te buiten. Op de afbeelding wordt immers de suggestie gewekt dat de medewerkster gekleed is in een strak latexpakje, met diep uitgesneden decolleté en is zij bovendien voorzien van een zweepje. In combinatie met de titel “[eiseres]: ‘meesteres’ in handhaving” is de voorzieningenrechter van oordeel dat het SM-karakter hier gegeven is, terwijl dit zeer diffamerend en bovenal onnodig (grievend) is.


Categorieën: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Portretrecht

Tags: , , , , ,