Voorzieningenrechter Amsterdam 1 oktober 2009 (Travelport), LJN BJ9179, met nootdoor Otto Volgenant. (ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ9179)Voorzieningenrechter Amsterdam 1 oktober 2009 (Travelport),
ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ9179, LJN
BJ9179

Travelport (organisatie die zich bezighoudt met het verzamelen van vluchtgegevens en het onderhouden en exploiteren van luchtvaartreserveringssystemen) beschuldigt IATA (belangenvertegenwoordiger luchtvaartmaatschappijen) ervan met het door IATA op de markt gebrachte PaxIS systeem inbreuk te maken op haar databankenrecht.

Het oordeel van de Nederlandse rechter over schade die een gevolg is van een inbreuk op zijn nationale wet kan zich niet uitstrekken tot een verbod om buiten Nederland in strijd met de wetten van andere landen te handelen. Voor zover primair een verbod wordt gevorderd om elders in de EER inbreuk te maken op databankenrechten van Travelport komt de Nederlandse rechter geen rechtsmacht toe, omdat de in die landen optredende schade buiten artikel 6 sub e Rv valt en er geen andere grondslag voor die rechtsmacht is gegeven.

Er vindt geen dreigende inbreuk in Nederland plaats. Gesteld noch gebleken is dat PaxIS in Nederland wordt aangeboden, dat sprake is van contacten met (mogelijke) klanten die in Nederland zijn gevestigd, dat Nederlandse klanten belangstelling hebben voor PaxIS of dat op Nederland gerichte reclame wordt gemaakt. Dat IATA het product PaxIS wereldwijd (via het internet) aanbiedt is – zonder verder bijkomende omstandigheden die niet zijn gesteld of gebleken – onvoldoende om te kunnen spreken van een (dreigende) inbreuk in Nederland. Travelport heeft vooralsnog dan ook geen belang bij het treffen van een voorziening die in Nederland geldt.


Categorieën: Bevoegdheid/rechtsmacht (Nederlandse) rechter, Databankenrecht, nocategory

Tags: , , , , , ,