Voorzieningenrechter Amsterdam 10 augustus 2011 (sexmails), LJN BR4898 (ECLI:NL:RBAMS:2011:BR4898)Voorzieningenrechter Amsterdam 10 augustus 2011 (sexmails), ECLI:NL:RBAMS:2011:BR4898, LJN BR4898


De rechtbank stelt voorop dat de publicaties waarvan eiseres stelt dat deze onrechtmatig zijn niet meer te vinden zijn op de weblog van gedaagde, nu deze weblog door Sanoma op ‘zwart’ is gezet. Gesteld noch gebleken is dat gedaagde de betreffende publicaties nadien anderszins heeft geopenbaard. Zonder nadere toelichting -die ontbreekt- valt niet in te zien welk spoedeisend belang er is bij het treffen van een voorlopige voorziening voor de duur van de bodemprocedure waarbij gedaagde zou worden veroordeeld tot het staken van elke openbaarmaking van de e-mails en de foto. Het enkele feit dat gedaagde in eerste instantie slechts heeft willen toezeggen aan eiseres om vermelding van haar volledige naam op zijn weblog te beperken tot een initiaal van haar achternaam is in dat verband onvoldoende.


De rechtbank is van oordeel dat zonder nadere toelichting -die ontbreekt- niet valt in te zien waarom de e-mail aan de NOS, waarin gedaagde met het oog op onderstaande procedure contact heeft gezocht met de werkgever van eiseres over de door haar gestelde schade, een voldoende dreiging inhoudt dat gedaagde wederom tot openbaarmaking van de foto en de e-mails zal overgaan.


Categorieën: E-mail, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , , ,