Voorzieningenrechter Amsterdam 10 februari 2012 (verstek?), LJN BV6163 (ECLI:NL:RBAMS:2012:BV6163)Voorzieningenrechter Amsterdam 10 februari 2012 (verstek?), ECLI:NL:RBAMS:2012:BV6163, LJN BV6163

Tegen niet verschenen gedaagde kan geen verstek worden verleend. Gedaagde is houder van de domeinnaam klokkenluideronline.nl. Deze domeinnaam staat geregistreerd bij SIDN. In de algemene voorwaarden van SIDN (artikel 1.1 versie 17 maart 2010) is onder meer het volgende opgenomen: Een aanvrager die buiten Nederland is gevestigd, aanvaardt dat het kantooradres van SIDN door SIDN en derden rechtsgeldig gebruikt kan worden om dagvaardingen en andere exploten met betrekking tot het abonnement of de domeinnaam aan de houder uit te brengen. Op grond van deze bepaling hebben eisers gedaagden gedagvaard op het kantooradres van SIDN. De voorzieningenrechter is van oordeel dat op deze grond geen verstek kan worden verleend. De vorderingen die in dit geding zijn ingesteld zien immers niet op het abonnement of de domeinnaam, doch op hetgeen onder die domeinnaam op het internet door gedaagden wordt geopenbaard.


Categorie├źn: Burgerlijk procesrecht, Domeinnamenrecht, nocategory

Tags: , , ,