Voorzieningenrechter Amsterdam 13 maart 2008 (Deventer moordzaak), LJN BC9776. (ECLI:NL:RBAMS:2008:BC9776)
Voorzieningenrechter Amsterdam 13 maart 2008 (Deventer moordzaak), LJN BC9776. (ECLI:NL:RBAMS:2008:BC9776)

Het is eiser bij vonnis van 25 april 2007 van de rechtbank Amsterdam verboden om de gedaagden in het openbaar in verband te brengen met de Deventer moordzaak. Volgens dat vonnis moet eiser een dwangsom betalen van € 5.000,- (met een maximum van € 250.000,-) voor iedere keer dat hij dit verbod overtreedt. Volgens de gedaagden heeft eiser het verbod tenminste 113 keer overtreden; zij hebben daarom executoriaal beslag gelegd op het woonhuis van eiser. Eiser probeert in dit kort geding de openbare verkoop van zijn huis te voorkomen. De voorzieningenrechter legt het vonnis van 25 april 2007 van de rechtbank Amsterdam beperkt uit. Hij is van oordeel dat de vraag of eiser dwangsommen moet betalen, en zo ja hoeveel, een nader onderzoek vergt, wat in kort geding niet kan. Dit betekent dat gedaagden niet zo maar kunnen overgaan tot openbare verkoop van de woning van eiser. Zij zullen eerst door de bodemrechter moeten laten uitmaken of inderdaad dwangsommen zijn verschuldigd.


Categorieën: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)