Voorzieningenrechter Amsterdam 14 mei 2010 (Undercover in Nederland vs. paardenstallen), LJN BM4297 (ECLI:NL:RBAMS:2010:BM4297)Voorzieningenrechter Amsterdam 14 mei 2010 (Undercover in Nederland vs. paardenstallen), ECLI:NL:RBAMS:2010:BM4297, LJN
**BM4297**

Vooralsnog wordt geoordeeld dat het heimelijk maken van beeld- en geluidsopnamen van een persoon in beginsel in strijd is met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijke verkeer jegens die persoon betaamt. Dit geldt niet alleen als het opnamen van privé-gesprekken betreft, maar ook bij opnamen van een zakelijke deal. Het openbaar maken van dat heimelijk opgenomen materiaal is daarmee eveneens onrechtmatig jegens die persoon. Op dit uitgangspunt kan onder omstandigheden een uitzondering worden gemaakt wanneer in het heimelijk opgenomen materiaal misstanden aan de orde worden gesteld die op geen andere wijze openbaar kunnen worden gemaakt. Daarbij speelt de ernst van de misstand ook een rol.


Om de door SBS c.s. in het onderhavige geval gestelde misstanden aan de kaak te stellen, is het uitzenden van heimelijk gemaakte beeld- en geluidsmateriaal echter vooralsnog niet nodig. SBS c.s. kan het publiek immers ook over de vermeende onjuiste handelwijze van eiseres informeren door gebruik te maken van de verklaringen van personen die beweren gedupeerd te zijn door eiseres, of die van haar voormalige medewerkers.


Anders in hoger beroep: Hof Amsterdam 21 mei 2010 (Undercover in Nederland vs. paardenstallen), ECLI:NL:RBAMS:2010:BM4297, LJN BM8273" target="_blank">ECLI:NL:RBAMS:2010:BM4297, LJN BM8273


Categorie├źn: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , ,