Voorzieningenrechter Amsterdam 15 juni 2011 (Mediavacature(s)), IEF 9787Voorzieningenrechter Amsterdam 15 juni 2011 (Mediavacature(s)), IEF 9787

Partijen zijn actief in dezelfde branche, beide via internet en dus landelijk. Dat sprake is van (gevaar voor) verwarring – aangezien de handelsnamen van partijen slechts één letter van elkaar verschillen – heeft eiser voorshands voldoende aannemelijk gemaakt. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter handelen gedaagden dan ook in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet door de domeinnaam
www.mediavacatures.nl en de naam Mediavacatures.nl als handelsnaam te gebruiken.

Eiser heeft ter zitting erkend dat, toen hij in 2006 zijn domeinnaam registreerde, hij wist dat op dat moment derden een oudere domeinnaam bezaten met maar één letter verschil, en dat die domeinnaam werd gebruikt voor het doorlinken van het publiek. Eiser heeft er desalniettemin voor gekozen om zijn domeinnaam te registreren en actief (ook als handelsnaam) te gaan gebruiken. Eventuele verwarring bij het publiek omtrent de identiteit van partijen, kan onder die omstandigheden gedaagden niet worden verweten. Dus: wijze van gebruik van domeinnaam door gedaagden niet onrechtmatig.

Gedaagden erkennen dat met het twitteraccount @mediavacatures klanten van eiser op Twitter worden gevolgd. Op Twitter draait het echter allemaal om volgen en gevolgd worden. Bovendien zijn op Twitter alle gegevens openbaar. Het volgen van de volgers van een concurrent kan dan ook voorshands niet onrechtmatig worden geacht. Uitgangspunt is immers dat het profiteren van andermans product, inspanning, kennis of inzicht op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet als dit nadeel aan die ander toebrengt. Dat is pas anders indien een twitteraar (al dan niet bewust) bij het publiek verwarring creëert over zijn identiteit en zodoende “op slinkse wijze” klanten van de concurrent “weglokt”. Dat in dit geval sprake is van verwarring is niet onaannemelijk. Het is echter niet goed voor te stellen dat eiser klanten (abonnees) als gevolg van de verwarring bij het twitteren kwijtraakt aan gedaagden, nu gedaagden de naam Mediavacatures.nl niet meer als handelsnaam mogen gebruiken.


Categorieën: Handelsnaamrecht, nocategory

Tags: , , , , , ,