Voorzieningenrechter Amsterdam 15 november 2012 (Powlitie internetfraude), LJN BY3668 (ECLI:NL:RBAMS:2012:BY3668)Voorzieningenrechter Amsterdam 15 november 2012 (Powlitie internetfraude), ECLI:NL:RBAMS:2012:BY3668, LJN BY3668

Geschil over uit te zenden TV-opname, waarin eiser middels de "overvaltechniek" beschuldigd wordt van internetfraude. Gedaagde Powned heeft toegezegd dat eiser in de uitzending eiser herkenbaar in beeld zal komen omdat alle van hem gemaakte opnamen “geblurd” zullen worden. Ook zal zijn volledige naam niet worden genoemd, maar alleen zijn voornaam en de eerste letter van zijn achternaam.

Zijn stem zal wel (onvervormd) te horen zijn.


De voorzieningenrechter komt tot het voorlopig oordeel dat een afweging van omstandigheden tot de conclusie moet leiden dat de vrijheid van meningsuiting aan de kant van Powned in dit geval zwaarder dient te wegen dan het recht op privacy van eiser. De misstand die aan de orde wordt gesteld, is voldoende ernstig om aan de activiteiten van eiser in een programma als Powlitie aandacht te besteden. Dat er geen grond is in de feiten voor de beschuldiging van oplichting is niet aannemelijk geworden. Of de overvaltactiek gerechtvaardigd was om een TV-opname te maken zou weliswaar de vraag zijn als eiser daarbij herkenbaar in beeld zou zijn gebracht en met naam en toenaam zou worden genoemd, maar nu op beide punten zijn herkenbaarheid sterk is verminderd, is er in ieder geval onvoldoende grond de uitzending bij voorbaat te verbieden.


Categorieën: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Privacy, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , ,