Voorzieningenrechter Amsterdam 15 september 2011 (Duizend Jaar Kruiden), LJN BS8892 (ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8892)Voorzieningenrechter Amsterdam 15 september 2011 (Duizend Jaar Kruiden), ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8892, LJN BS8892

De website gogodutch is een website die zich in de Chinese taal richt op Chinezen die in Nederland woonachtig zijn. De website voorziet in informatie over de Nederlandse samenleving. Gogodutch biedt tevens een discussieplatform aan waarop bezoekers van de website de ervaringen die zij hebben opgedaan in de Nederlandse samenleving kunnen delen met anderen. Kenmerk van een dergelijk platform is dat hierop ook kritiek, negatieve ervaringen en emoties kunnen worden geuit. Gedaagde heeft het platform gebruikt om de negatieve ervaring die zij bij Duizend Jaar Kruiden heeft opgedaan te uiten. Die ervaring komt er – in de kern – op neer dat zij door middel van een wervende personeelsadvertentie is “gelokt” naar Duizend Jaar Kruiden. Op deze wijze wilde zij anderen behoeden voor haar ervaring. Er is volgens de voorzieningenrechter sprake van een oprechte persoonlijke ervaring, hetgeen ook zo door de gebruikers van het platform zal worden opgevat. De vraag of deze persoonlijke ervaring van gedaagde volledig in overeenstemming is met de objectieve werkelijkheid, is daarmee van minder belang. De voorzieningenrechter is al met al van oordeel dat gedaagde binnen de grenzen is gebleven van het recht op vrijheid van meningsuiting als omschreven in artikel 10 EVRM. Discussieplatforms als op gogodutch lenen zich bij uitstek om ook negatieve ervaringen te delen en worden ook op zodanige wijze gebruikt. In een democratische samenleving kan het op deze wijze gebruiken van discussieplatforms op internet niet worden ingeperkt, ook niet wanneer men zich door enige emotie gedreven aan zekere overdrijvingen overgeeft. Daar komt bij dat Duizend Jaar Kruiden op de site weerwoord heeft kunnen geven tegen de uitlatingen van gedaagde.


Categorieën: Forumbeheerders, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , ,