Voorzieningenrechter Amsterdam 16 februari 2012 (Stichting op Google Maps), LJN BV6122 (ECLI:NL:RBAMS:2012:BV6122)Voorzieningenrechter Amsterdam 16 februari 2012 (Stichting op Google Maps), ECLI:NL:RBAMS:2012:BV6122, LJN BV6122

Het enkel vermelden van een straatnaam en huisnummer met daarbij een niet erg gedetailleerde luchtfoto van het pand dat op die locatie staat, zonder vermelding van gegevens over de bewoner, kan naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet worden beschouwd als een gegeven dat naar zijn aard op een persoon betrekking heeft.


De naam van een rechtspersoon waarin de naam van een natuurlijk persoon is verwerkt, kan niet zonder meer beschouwd worden als een gegeven dat betrekking heeft op die natuurlijke persoon en daarmee onder de werkingsfeer van de Wbp worden gebracht. De band tussen een natuurlijk persoon en de rechtspersoon die zijn naam draagt, kan immers zeer divers zijn. Door eiser zijn geen feiten of omstandigheden gesteld waarom in dit geval de naam van de stichting gevestigd op het betreffende adres, door de doorsnee gebruiker van de informatiediensten van Google met hem als persoon die ter plaatse verblijft in verband zal worden gebracht. Veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat de verwerking van een naam van een rechtspersoon waarin de naam van een natuurlijk persoon terugkomt in dit geval toch als het verwerken van persoonsgegevens dient te worden beschouwd, dient een weging van belangen als bedoeld in artikel 8f Wbp plaats te vinden. Het belang van eiser zou dan moeten wijken voor het belang dat Google erbij heeft om rechtmatig door haar verkregen informatie te gebruiken voor haar commerciële activiteiten.


Categorie├źn: Google Maps/Google Earth, nocategory, Privacy, WBP

Tags: , , , , , , ,