Voorzieningenrechter Amsterdam 18 oktober 2011 (zaaddonor met Asperger), LJN BT8389 (ECLI:NL:RBAMS:2011:BT8389)Voorzieningenrechter Amsterdam 18 oktober 2011 (zaaddonor met Asperger), ECLI:NL:RBAMS:2011:BT8389, LJN BT8389


Eiser biedt zich via internet aan als zaaddonor, verklaart jegens wensmoeders niet bekend te zijn met enige erfelijke genetische afwijking aan zijn zijde, terwijl bij hem het syndroom van Asperger is gediagnosticeerd.


Nu het handelen van eiser laat zien dat aan het donorschap via internet het gevaar van misleiding kan kleven, wordt geconcludeerd dat gedaagden het relevante publiek daarvoor mogen waarschuwen aan de hand van het voorbeeld van eiser. In die zin is hier sprake van een misstand in de samenleving waaraan gedaagden aandacht moeten kunnen schenken. De vraag is op welke wijze zij dat, in het licht van de privacybescherming van eiser, mogen doen.


In de gehele voorgenomen televisie-uitzending wordt de naam van eiser niet genoemd, is zijn gezicht gewiped en is zijn stem vervormd. De vraag is of gedaagden eiser daarmee ter bescherming van zijn privacy voldoende onherkenbaar hebben gemaakt. Na het zien van de door eiser gemaakte beelden is de voorzieningenrechter van oordeel dat dit zowel ten aanzien van de beelden van het gesprek als de beelden van de confrontatie het geval is.


Categorie├źn: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Privacy, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , ,