Voorzieningenrechter Amsterdam 2 december 2008 (smeergeld), LJN BG5811. (ECLI:NL:RBAMS:2008:BG5811)
Voorzieningenrechter Amsterdam 2 december 2008 (smeergeld), LJN BG5811. (ECLI:NL:RBAMS:2008:BG5811)

De voorzieningenrechter gebiedt gedaagde sub 1 binnen twee uur na betekening van dit vonnis het artikel over eisers en elke verwijzing naar dit artikel van haar website te halen op straffe van een dwangsom van € 50.000,-.


Categorieën: nocategory, Vrijheid van meningsuiting