Voorzieningenrechter Amsterdam 21 juli 2011 (More-in), LJN BR2598 (ECLI:NL:RBAMS:2011:BR2598)Voorzieningenrechter Amsterdam 21 juli 2011 (More-in), ECLI:NL:RBAMS:2011:BR2598, LJN BR2598


More-In had aan DPA een offerte uitgebracht voor ontwerp van een website, met daarbij een voorbeeld. DPA maakt vervolgens zelf een website die heel erg lijkt op het door More-In gemaakte voorbeeld.


More-In beroept zich terecht niet op de bouwstenen die DPA aanvoert zelf te hebben aangedragen, maar op de manier waarop die bouwstenen visueel in het ontwerp zijn verwerkt. Uit de literatuur en jurisprudentie blijkt dat ook een originele grafische vormgeving van een website met een eigen karakter voldoet aan de vereisten om als ‘werk’ in de zin van de Auteurswet (Aw) te worden aangemerkt. Voor het ontwerp van een website zijn voldoende mogelijkheden om daaraan een eigen creatieve invulling te geven, ook al ligt een aantal keu-zes min of meer vast (zoals de keuze voor een menu aan de bovenkant en een menu aan de linkerkant).


De voorzieningenrechter is, gelet op die totaalindruk van zowel het ontwerp van More-In als de nieuwe website van DPA, van oordeel dat DPA bij het vormgeven van haar nieuwe website te weinig afstand heeft genomen van het ontwerp van Mo-re-In.

Categorieën: Auteursrecht, nocategory, Websitebouw

Tags: , , ,