Voorzieningenrechter Amsterdam 22 december 2009 (Nijntje), LJN BK7383 . (ECLI:NL:RBAMS:2009:BK7383)Voorzieningenrechter Amsterdam 22 december 2009 (Nijntje), ECLI:NL:RBAMS:2009:BK7383, LJN BK7383

Gedaagde is hosting provider via wiens server een zevental afbeeldingen met tekst op internet gezet is, die volgens Dick Bruna en Mercis inbreuk maken op hun auteursrecht en merkenrechten.
Van vijf van de zeven afbeeldingen wordt geoordeeld dat ze als parodieën beschouwd kunnen worden, vanwege de humoristische bedoeling, het ontbreken van concurrentiebedoelingen en het ontbreken van verwarringsgevaar.
Bij de overige twee afbeeldingen wordt onvoldoende afstand genomen van de woord- en beeldmerken van Mercis, want het zijn nagenoeg letterlijke kopieën. Hier is geen sprake van toelaatbare parodieën, zodat evenmin sprake is van een geldige reden als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub d BVIE. De afbeeldingen doen afbreuk aan de reputatie van de merken omdat Nijntje in verband wordt gebracht met drugsgebruik en terrorisme.Punt.nl doet terecht een beroep op artikel 6:196c BW. Haar activiteit heeft een louter technisch, automatisch en passief karakter; zij heeft kennis noch controle over de informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen. Van Punt.nl kan dan ook niet worden gezegd dat zij zelf inbreuk pleegt op de merkenrechten van Mercis. Van haar kan en hoeft niet te worden verwacht dat zij steeds alle weblogs en websites die zij host controleert op inbreukmakende content. Indien zij echter gewezen wordt op een inbreuk, en in dit geval is merkinbreuk ten aanzien van een tweetal afbeeldingen vastgesteld, dan is zij verplicht die afbeeldingen op grond van artikel 6:162 BW van het internet te (doen) verwijderen.


Categorie├źn: Auteursrecht, Merkenrecht, nocategory

Tags: ,