Voorzieningenrechter Amsterdam 23 juni 2011 (Pretium tegen Telegraaf), LJN BR2126 (ECLI:NL:RBAMS:2011:BR2126)Voorzieningenrechter Amsterdam 23 juni 2011 (Pretium tegen Telegraaf), ECLI:NL:RBAMS:2011:BR2126, LJN BR2126


Rectificatie van onrechtmatig artikel, in krant en op website; op de website met hetzelfde lettertype en dezelfde lettergrootte als bij het onrechtmatige artikel het geval was. De aard van het internet en de ontwikkeling daarvan brengen mee dat het onrechtmatige artikel tot in lengte van dagen op onverwachte momenten nog tevoorschijn kan komen. Telegraaf Media Nederland (TMN) heeft deze aspecten van publicatie op internet onvoldoende laten meewegen bij haar beslissing het artikel te publiceren, maar dit kan niet betekenen dat TMN gehouden is de rectificatie tot in lengte van dagen op haar website te laten staan. De duur van plaatsing van de rectificatie zal daarom worden beperkt tot één week. De digitale rectificatie zal verder moeten worden aangekondigd op de homepage van De Telegraaf. De aankondiging dient als link te fungeren naar de digitale rectificatie. Aankondigingen op de homepage zakken door aanvulling met latere berichtgeving naar beneden toe uit beeld tot onder de ‘page break’. Vooralsnog is voldoende aannemelijk dat de aankondiging van het onrechtmatige artikel aanvankelijk wel te zien is geweest boven de ‘page break’, zodat ook de aankondiging van de rectificatie boven de ‘page break’ moet worden geplaatst en blijven geplaatst.


Ook op Twitter en Facebook moeten dergelijke aankondigingen worden geplaatst.


Een schaduwkant van internet is dat eenmaal daarop gepubliceerde (ook onjuiste) informatie de neiging heeft zich als een olievlek te verspreiden en buiten de grip van de publicist te geraken, doordat gebruikers van internet op die publicatie reageren en deze verder verspreiden. TMN is zich daarvan bewust en zij stimuleert de discussie op internet over haar berichtgeving ook, juist door voor media als Facebook en Twitter te kiezen. Vanwege dit aspect van internet mag van degene die informatie op internet zet de uiterste zorgvuldigheid worden verwacht. Hoewel TMN in deze zaak niet de vereiste mate van zorgvuldigheid heeft betracht – zij heeft zonder feitenonderzoek schadelijke berichtgeving over Pretium langs meerdere ingangen op het internet gezet – is de vordering tot wijziging van alle links die naar de onrechtmatige artikelen doorgeleidden niet toewijsbaar. Niet te overzien is immers of TMN onder alle omstandigheden aan deze veroordeling zal kunnen voldoen, waardoor onnodige executiegeschillen in het verschiet liggen.


TMN wordt veroordeeld tot het richten van verzoeken aan Google, Yahoo en Bing tot het (doen) verwijderen en verwijderd houden van het artikel uit hun (cache)archief. Vordering om TMN te gebieden ervoor te zorgen dat sociale media van derden alle reacties op het onrechtmatige artikelen verwijderen en alle links en verwijzingen vervangn wordt afgewezen vanwege risico van executiegeschillen en omdat TMN het niet in haar macht heeft om ervoor te zorgen dat derden bepaalde handelingen verrichten.

Categorieën: Hyperlinks, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Sociale netwerksites, Twitter

Tags: , , , , , , , , ,