Voorzieningenrechter Amsterdam 23 maart 2010 (Awa), boek9Voorzieningenrechter Amsterdam 23 maart 2010 (Awa),
**boek9**

Eiseres is in 2004 ernstig mishandeld door gedaagde Awa. Awa is daarvoor veroordeeld en zit nu in een tbs-kliniek. In 2004 had hij al een rap opgenomen, getiteld: "Hoe kan dit?", en nu heeft hij bij de muziektherapie een tweede rap opgenomen, getiteld "Ben een crimineel". Bij deze laatste rap is buiten de tbs-klinieken een videoclip gemaakt waaraan Awa zijn medewerking heeft verleend. Het plan is om de tweede rap via iTunes te publiceren, en actualiteitenprogramma Nova heeft aangekondigd een deel van de clip te willen uitzenden. In de Revu is een artikel met foto’s over Awa gepubliceerd.


Eiseres vordert een verbod tot publicatie van de raps en de videoclip.


De rechter weegt de belangen aan beide kanten af – het gaat immers om een beperking van de vrijheid van meningsuiting. Het belang van eiseres is om met rust te worden gelaten en niet met Awa te worden geconfronteerd zoalng hij ter beschikking is gesteld. Het belang van Awa is dat hij zich in het openbaar kritisch, informerend, opinierend en waarschuwend moet kunnen uitlaten over misstanden die de samenleving raken.


Awa had niet mogen meewerken aan het naar buiten smokkelen van beeld- en geluidsopnamen. Het tbs-regime strekt tot bescherming van de veiligheid van de maatschappij maar ook ter bescherming van slachtoffers om niet met de dader van het tegen hen gepleegde misdrijf te worden geconfronteerd. Slechts indien er een zwaarder wegens maatschappelijk belang is, bijvoorbeeld dat misstanden in de tbs-klinieken aan de kaak moeten worden gesteld, kan de medewerking aan het naar buiten brengen en publiceren van de opnamen door Awa jegens eiseren onder omstandigheden niet onrechtmatig worden geacht – maar dat is hier niet aan de orde. Publicatie is onrechtmatig jegens eisers en gevoegde partijen (tbs-klinieken en ministerie van justitie) en verbod van raps en videoclip is noodzakelijk in een democratische samenleving.


Categorie├źn: Filmpjes op internet, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , ,