Voorzieningenrechter Amsterdam 25 maart 2010 (UPC-KPN), LJN BL9053 (ECLI:NL:RBAMS:2010:BL9053)Voorzieningenrechter Amsterdam 25 maart 2010 (UPC-KPN), ECLI:NL:RBAMS:2010:BL9053, LJN
**BL9053**

Heeft UPC met bestelpagina’s op internet het verbod dat ziet op misleidende reclame uit vonnis van 24 december 2009 overtreden? De strekking van het betoog van KPN is dat een consument, die om het even welk product of welk pakket van UPC, via het internet bestelt, op de bestelpagina’s aan de rechterzijde van het scherm alleen de bij dat product of pakket behorende prijzen in beeld krijgt, zonder dat daarbij wordt vermeld dat in alle gevallen een combinatie met het Standaardpakket Radio/TV van € 16,80 per maand verplicht is. Pas wanneer de consument alle stappen op het internet heeft doorlopen, wordt hij, aldus KPN, gewezen op het bijkomende bedrag van € 16,80. Als meest verstrekkende verweer in dit verband heeft UPC aangevoerd dat de bestelpagina’s niet als een reclame-uiting kunnen worden aangemerkt en dat de regels over misleidende reclame derhalve niet van toepassing zouden zijn. Dit verweer van UPC wordt verworpen. UPC is houdster van de website www.upc.nl en die website kan als één reclame-uiting worden aangemerkt. Een reclame-uiting kan immers worden gedefinieerd als een mededeling bij de uitoefening van een commerciële activiteit ter bevordering van de afzet van goederen of diensten. Alle pagina’s van die website richten zich direct tot de consument en er is geen reden om een onderscheid te maken tussen pagina’s die algemene informatie over de producten bevatten en de bestelpagina’s die evengoed informatie bevatten over die producten.


Conclusie: Ja, hiermee heeft UPC het verbod op misleidende reclame overtreden. Echter, KPN heeft verzuimd duidelijk te documenteren wanneer en hoe lang deze uitingen op het internet hebben gestaan, zodat in dit geding de hoogte van de verbeurde dwangsommen niet kan worden vastgesteld.


Categorieën: Executiegeschillen, nocategory, Reclame

Tags: , , , , , ,