Voorzieningenrechter Amsterdam 26 april 2007 (tvbabes), LJN BA3941, met noot door J.V.J. van Hoboken. (ECLI:NL:RBAMS:2007:BA3941)
Voorzieningenrechter Amsterdam 26 april 2007 (tvbabes), LJN BA3941, met noot door J.V.J. van Hoboken. (ECLI:NL:RBAMS:2007:BA3941)

De vordering van [eiseres] dat Google wordt veroordeeld om links/zoekresultaten verwijderd te houden wordt afgewezen. Google heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij geen (preventieve) bemoeienis heeft met of invloed heeft op de inhoud van de links naar de websites en op de inhoud van de websites die automatisch als zoekresultaten worden verkregen na het intoetsen van, in dit geval, de zoektermen [eiseres] [voornaam] [voornaam]. Het is de eigenaar van de website die de inhoud van de website bepaalt en ook invloed kan uitoefenen op het resultaat van de zoekopdracht. Dat wellicht de eigenaar van de websites onrechtmatig handelt jegens [eiseres] door haar naam ten onrechte aan de sekswebsites te verbinden, brengt niet mee dat Google een daarvan afgeleide onrechtmatige daad jegens [eiseres] pleegt en daarom de plicht jegens [eiseres] zou hebben om tot verwijdering van de zoekresultaten over te gaan. Er kan evenmin van een onmiskenbaar onrechtmatig handelen jegens [eiseres] worden gesproken. Het gaat hier om de weergave van zoekresultaten van (nog steeds) op internet geplaatste informatie, welke informatie ook na verwijdering door Google van de links nog steeds op internet is te vinden, bijvoorbeeld door de desbetreffende URL in te toetsen. De zorgplicht van Google reikt niet zover dat zij aansprakelijk is voor de bereikbaarheid van die informatie van die ander, indien zij niet weet of redelijkerwijs behoort te weten dat die informatie apert onrechtmatig is. In dit geval was het voor Google redelijkerwijs onmogelijk om tot de conclusie te komen dat de informatie niet correct was. De informatie is dan ook niet als onmiskenbaar onrechtmatig te beschouwen.


Categorie├źn: nocategory