Voorzieningenrechter Amsterdam 26 juli 2011 (Buma tegen Target Media), IEPT20110726Voorzieningenrechter Amsterdam 26 juli 2011 (Buma tegen Target Media), IEPT20110726


Conflict over beltonen, downloads en streams die via internet beschikbaar gesteld worden en die inbreuk zouden maken op het auteursrecht van Buma/Stemra. Niet is aangetoond of aannemelijk gemaakt dat gedaagde Target Media beschikt over toestemming van de door Buma/Stemra vertegenwoordigde auteursrechthebbenden. Uit de bepaling dat zal worden onderhandeld kan geen toestemming worden afgeleid. De vraag of een embedded link überhaupt wel als een openbaarmaking gewkalificeerd dient te worden moet aan de bodemrechter voorgelegd worden. Voorlopig wordt Target Media verboden om zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Buma/Stemra (gedeelten van) muziekwerken behorende tot het Buma/Stemra-repertoire te (doen) verveelvoudigen of te (doen) openbaar maken.

Categorieën: Downloaden / uploaden, nocategory

Tags: , , , , , ,