Voorzieningenrechter Amsterdam 3 maart 2011 (Emesa vs. Bied&Geniet), IEPT20110303Voorzieningenrechter Amsterdam 3 maart 2011 (Emesa vs. Bied&Geniet), IEPT20110303

Voor de vraag of sprake is van gebruik als van een domeinnaam als handelsnaam is beslissend of, rekening houdend met de perceptie van het relevante publiek, onder de betreffende naam is deelgenomen aan het handelsverkeer. Gelet op het bedrijfsmatige karakter waarop Bied&Geniet tot op heden heeft deelgenomen en voornemens is in de toekomst deel te nemen aan het handelsverkeer en de wijze waarop zij zich heeft gepresenteerd, is de voorzieningenrechter van oordeel dat het gebruik van de domeinnaam www.vakantieveiling.nl tevens als gebruik als handelsnaam kan worden aangemerkt. Bied&Geniet is immers van plan op die website haar commerciële diensten aan te bieden en heeft zich bekendgemaakt bij het relevante publiek met gebruik van de tekst VakantieVeiling.nl. Bij een onderneming die alléén actief is op het internet kan de domeinaam in de regel al snel als handelsnaam worden beschouwd.


Gelet op het geringe onderscheid tussen de handelsnamen/domeinaamen en de identieke diensten die door beide ondernemingen worden aangeboden is voorshands voldoende aannemelijk dat verwarringsgevaar bij het relevante publiek is te duchten.


Nu het BBIE heeft besloten het term in te schrijven omdat Emesa de inburgering voldoende heeft aangetoond, is het aan Bied&Geniet om aannemelijk te maken dat geen sprake is van een bekend merk, en daarvoor heeft zij te weinig aangevoerd. De stellingen dat het reclamebudget van Emesa klein is in vergelijking tot online reisaanbieders en dat de periode waarin Emesa opereert te kort is om een bekend merk te vestigen zijn daarvoor onvoldoende. In de internet diensten-sector gelden immers andere normen dan in de traditionele reisbranche, zodat geen rechtstreekse vergelijking kan worden gemaakt tussen VakantieVeilingen.nl en reisaanbieders zoals bijvoorbeeld Kras of Oad.


Conclusie: Bied&Geniet maakt met het teken VakantieVeiling.nl inbreuk om de merkenrechten van Emesa in de zin van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE.


Categorie├źn: Domeinnamenrecht, Merkenrecht, nocategory

Tags: , , , , , , , ,