Voorzieningenrechter Amsterdam 31 maart 2011 (illegale onderverhuur), LJN BR0250 (ECLI:NL:RBAMS:2011:BR0250)Voorzieningenrechter Amsterdam 31 maart 2011 (illegale onderverhuur), ECLI:NL:RBAMS:2011:BR0250, LJN BR0250

Gedaagdeheeft zijn woning voor EUR 800,00 per maand ter huur aangeboden opMarktplaats.nl. Nadat daartoetelefonisch een afspraak is gemaakt, heeft gedaagde twee medewerkers van verhuurderEigen Haard ontvangen voor een bezichtiging van de woning. Gedaagde was ervanop de hoogte dat hij formeel de woning niet aan een derde mocht verhuren. Datgedaagde de woning te huur heeft aangeboden voor een bedrag van EUR 800,00 permaand en voor onbepaalde tijd, duidt erop dat gedaagde voornemens was eenaanzienlijk bedrag aan illegale onderverhuur van de woning te verdienen.

Ontruimingsvorderingwordt toegewezen, omdat de woning nog niet daadwerkelijk verhuurd is, wordt degevorderde boete afgewezen.


Categorie├źn: nocategory, Online veilingen-marktplaats, Verbintenissenrecht

Tags: , ,