Voorzieningenrechter Amsterdam 4 augustus 2011 (profvoetballer bij opstootje), LJN BR4125 (ECLI:NL:RBAMS:2011:BR4125)Voorzieningenrechter Amsterdam 4 augustus 2011 (profvoetballer bij opstootje), ECLI:NL:RBAMS:2011:BR4125, LJN BR4125

Onrechtmatige uiting in krant en op website.


Voor wat betreft de website DePers.nl heeft De Pers c.s. het verweer gevoerd dat niet Mountain Media verantwoordelijk is voor en zeggenschap heeft over de website, maar dat deze ligt bij een andere rechtspersoon, namelijk Wegener Media B.V., die een andere redactie heeft en die geen partij is in dit geding. Eiser heeft dat op zichzelf niet betwist. De Pers c.s. heeft in dit verband desgevraagd aan de voorzieningenrechter meegedeeld dat de artikelen uit het dagblad De Pers voor het overgrote deel ook op de website DePers.nl worden geplaatst. Nu vooralsnog niet kan worden aangenomen dat Mountain Media enige zeggenschap over de website DePers.nl heeft, maar het geding wel op de publicatie op de website betrekking heeft zal de rectificatie zich ook moeten uitstrekken tot de website waarop het artikel verschenen is, met dien verstande dat de veroordeling zal worden beperkt tot het aanbieden van die rectificatie aan de voor deze website verantwoordelijke redactie, op straffe van verbeurte van een dwangsom. Deze voorziening wordt geacht in de vordering tot rectificatie zoals geformuleerd in het petitum van de dagvaarding besloten te liggen. Nu De Pers c.s. ter zitting heeft verklaard dat de redactie het grootste deel van de berichten uit De Pers in de website www.depers.nl opneemt, kan verwacht worden dat de redactie dat ook zal doen met de rectificatie, te meer daar zij bij het niet (juist) plaatsen daarvan riskeert aangesproken te worden uit hoofde van eigen onrechtmatig handelen.


Categorie├źn: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Verantwoordelijkheid voor website

Tags: , ,