Voorzieningenrechter Amsterdam 4 december 2012 (sociaal mediaverbod), LJN BY9149 (ECLI:NL:RBAMS:2012:BY9149)Voorzieningenrechter Amsterdam 4 december 2012 (sociaal mediaverbod), ECLI:NL:RBAMS:2012:BY9149, LJN BY9149

B is in eerdere uitspraak veroordeeld om onrechtmatige uitingen te (doen) verwijderen.


Nu gebleken is dat B de eerdere veroordeling niet heeft opgevolgd en ook niet, zoals ter zitting is gebleken, van zins is deze op te volgen, is thans een verdergaande maatregel dan verwijdering van de teksten aangewezen. De vordering van A tot het opleggen van een verbod aan B om gedurende de periode van één jaar de gebruiker dan wel beheerder van een sociaal mediaprofiel te zijn, ligt daarmee voor toewijzing gereed. Het verweer van B dat zijn sociale mediaprofielen privé zijn, oftewel niet voor het publiek toegankelijk/inzichtelijk, doet daaraan niet af, nu A – onbetwist – toegang heeft tot de betreffende teksten indien zij haar eigen naam opzoekt via de website/zoekmachine www.google.nl. De teksten zijn daardoor wel degelijk openbaar en voor het publiek toegankelijk. Aan B zal een periode van twee dagen worden gegeven om zijn sociale mediaprofielen te verwijderen. De voorzieningenrechter zal voorts bepalen dat het B wordt verboden om gedurende de periode van één jaar nieuwe sociale mediaprofielen aan te maken.


Daarnaast krijgt A vervangende toestemming om de profielen te laten verwijderen. A kan, bij overtreding van het verbod door B, de aanbieder van het sociale mediaplatform aanschrijven, zodat deze het profiel van B verwijdert.


Categorieën: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Openbaar, Sociale netwerksites, Zoekmachine

Tags: , , , , , , , ,