Voorzieningenrechter Amsterdam 5 juli 2013 (Pedograaf), IEPT20130705Voorzieningenrechter Amsterdam 5 juli 2013 (Pedograaf), IEPT20130705

Via de domeinnaam www.pedograaf.nl wordt, middels een reverse proxy, de website van De Telegraaf (van eiser TMG) getoond. Voldoende aannemelijk dat gedaagde K beslissende invloed heeft op het gebruik dat van pedograaf.nl wordt gemaakt.


Niet kan worden verondersteld dat via pedograaf.nl een ander publiek wordt bereikt dan via telegraaf.nl, dus geen inbreuk op auteursrecht van TMG.


De term “pedograaf” heeft, vanwege de auditieve en visuele overeenstemming met de term “pedofiel” een diffamerend karakter. Het onder die domeinnaam weergeven van de inhoud van de website van TMG schaadt de reputatie van TMG. De belangenafweging dient in het voordeel van TMG uit te vallen.


Categorieën: Auteursrecht, Domeinnamenrecht, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Verantwoordelijkheid voor website

Tags: , , , , , , , ,