Voorzieningenrechter Amsterdam 6 maart 2012 (klokkenluideronline), LJN BV7967 (ECLI:NL:RBAMS:2012:BV7967)Voorzieningenrechter Amsterdam 6 maart 2012 (klokkenluideronline), ECLI:NL:RBAMS:2012:BV7967, LJN BV7967


De Nederlandse rechter is bevoegd van dit geschil kennis te nemen. De beweerdelijk onrechtmatige uitlatingen worden immers verspreid via het internet, op in de Nederlandse taal gestelde en op het Nederlands publiek gerichte websites, waardoor het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan of zich kan voordoen (artikel 6 aanhef en onder e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Aangezien de beweerdelijk onrechtmatige uitlatingen ook in het arrondissement Amsterdam zijn te raadplegen, is de voorzieningenrechter van deze Rechtbank bevoegd van dit geschil kennis te nemen.


Verstek tegen gedaagde, veroodeling om teksten van website te verwijderen, links te verwijderen, zoekmachines schriftelijk te verzoeken om alle zoekresultaten op het internet te verwijderen en verwijderd te houden, ook uit het cachegeheugen, en verbod om in verband met dit conflict onrechtmatige uitlatingen te doen op internet en of andere media, en contactverbod.


Categorie├źn: Bevoegdheid/rechtsmacht (Nederlandse) rechter, Burgerlijk procesrecht, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , ,