Voorzieningenrechter Amsterdam 7 juni 2011 (Webshop Keurmerk vs. Digikeur), IT 395Voorzieningenrechter Amsterdam 7 juni 2011 (Webshop Keurmerk vs. Digikeur),
IT 395

EiserCleonice is houdster van beeldmerk en woordmerk Webshop Keurmerk. GedaagdeDigikeur voert alternatief keurmerk.

Metbetrekking tot merkinbreuk: onvoldoende overeenstemming tussen beeldmerk enteken van Digikeur om te kunnen spreken van een inbreuk. Ook het gebruik van dewoorden Webshop Keurmerk levert inbreuk op de beeldmerken van Cleonice op.

Door gebruikvan de woorden Webshop Keurmerk door Digikeur voorafgegaan door “het” en doorveelvuldig gebruik van de woorden “het Webshop Keurmerk” wordt bij het publiekde indruk gewekt dat het bestaande keurmerk wordt vervangen, of wordtovergenomen door een andere uitgever. Tevens wordt van belang geacht datDigikeur ook andere mogelijkheden had om haar dienst aan te duiden. Zij wasniet genoodzaakt de woorden webshop en keurmerk te gebruiken omdat het beschrijvendewoorden zijn voor de dienst die zij aanbiedt. Voor een internetwinkel zijn velebenamingen mogelijk, zoals online winkel, e-winkel, thuiswinkel, webwinkel,online shop, e-shop, thuisshop etc. en ook had Digikeur ervoor kunnen kiezenhaar handelsnaam, ‘Digikeur’ of een ander woord aan de naam van haar keurmerktoe te voegen. Al het voorgaande leidt tot de conclusie dat sprake is vanoneerlijke mededinging, zodat Digikeur onrechtmatig handelt jegens Cleonice.


Categorieën: Mededingingsrecht, nocategory

Tags: , , , , , ,