Voorzieningenrechter Amsterdam 8 mei 2013 (Angry Nerds), LJN CA0023 (ECLI:NL:RBAMS:2013:CA0023)Voorzieningenrechter Amsterdam 8 mei 2013 (Angry Nerds), ECLI:NL:RBAMS:2013:CA0023, LJN CA0023

Conflict over door gedaagde Angry Nerds in opdracht van eiser Hotel Contact gemaakte promotievideo.


De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat Hotel Contact over de mogelijkheid moet beschikken om de accommodatievideo’s die reeds zijn geplaatst op het YouTubekanaal nadien te wijzigen, zonder dat hiervoor de medewerking van Angry Nerds is vereist (en zonder dat Angry Nerds hiervoor een vergoeding kan vragen). De bepalingen die betrekking hebben op de overdracht van de “rechten”, met name artikel 20 van de overeenkomst, en de bepalingen die zien op overdracht van (video)bestanden dienen in deze zin te worden uitgelegd. In artikel 20 is immers bepaald dat “Het eigendom en alle rechten van de accommodatie video worden overgedragen”. Hierbij is van belang dat de tekst van de overeenkomst is opgesteld door Angry Nerds, en Hotel Contact niet beschikt over gespecialiseerde kennis van het gebruik van filmmateriaal. Hotel Contact heeft de overeenkomst, en met name artikel 20, in redelijkheid zo mogen begrijpen dat zij met het eigendomsrecht van de video’s ook het recht zou krijgen om deze te bewerken.


Categorieën: Auteursrecht, Filmpjes op internet, nocategory, Verbintenissenrecht

Tags: , , , , , ,