Voorzieningenrechter Anrhem 22 juli 2004 (Intersolve vs. AET), LJN AQ6819 (ECLI:NL:RBARN:2004:AQ6819)
Voorzieningenrechter Anrhem 22 juli 2004 (Intersolve vs. AET), LJN AQ6819 (ECLI:NL:RBARN:2004:AQ6819)

Auteursrecht; Procesrecht; Artikel 127 Rv juncto artikel 78 Rv biedt de mogelijkheid aan Intersolve, onder overlegging van het exploot van de dagvaarding, de zaak aan te brengen en een vordering in reconventie in te dienen. Tevens kan Intersolve op grond van het bepaalde in artikel 127 lid 2 Rv juncto artikel 78 Rv vorderen dat zij van de instantie wordt ontslagen, met veroordeling van AET in de kosten. Gelet hierop en rekening houdend met de gerechtvaardigde belangen van Intersolve wordt Intersolve ontvankelijk verklaard in haar vorderingen.Volledigheidshalve wordt hier (nog)maals verwezen naar het vonnis van de Vzr Utrecht van 8 mei 2003, KG 2003/153. Naar het voorlopig oordeel van de Voorzieningenrechter is met name niet aannemelijk geworden dat de Crypto Service Provider die Intersolve in opdracht van Interpay heeft ontwikkeld een kopie is van de software van AET of anderszins inbreuk maakt op auteursrechten van AET.


Categorie├źn: nocategory, Software