Voorzieningenrechter Arnhem 11 januari 2006 (Wakker Dier), LJN AV3345 (ECLI:NL:RBARN:2006:AV3345)
Voorzieningenrechter Arnhem 11 januari 2006 (Wakker Dier), LJN AV3345 (ECLI:NL:RBARN:2006:AV3345)

het gaat in deze zaak om de afweging van twee tegenover elkaar staande hoogwaardige maatschappelijke belangen, namelijk het belang van Wakker Dier om niet door publicaties in de media, waaronder het internet, te worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen en het belang van gedaagden dat zij zich kritische en opinierend moeten kunnen uitlaten om te voorkomen dat door een gebrek aan bekendheid bij het grote publiek, misstanden die de samenleving raken, kunnen blijven voortbestaaan. Welke van deze belangen in een concreet geval de doorslag behoordt te geven hangt volgens vaste jurisprudentie af van de in onderling verband te beschouwen omstandigheden waaronder in het bijzonder de door de Hoge Raad in het arrest van 24 juni 1983, NJ 1984, 801 genoemde factoren.


Categorie├źn: nocategory, Vrijheid van meningsuiting