Voorzieningenrechter Arnhem 12 april 2010 (Switch), IEPT20100412Voorzieningenrechter Arnhem 12 april 2010 (Switch), IEPT20100412

De handelsnaam Switchit waakt slechts in zeer geringe mate af van de handelsnaam Switch. Behoudens de toevoeging ‘it’ – waaraan geen doorslaggevende betekenis toekomt – is het dominerende en kenmerkende deel van beide handelsnamen (Switch) identiek.


Volgens vaste jurisprudentie wordt de grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen echter bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolosering van algemeen beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming. Voorshands geoordeeld is daarvan in dit geval geen sprake.


Voldoende aannemelijk dat bij het relevante publiek verwarring is te duchten. Conclusie: Switchit voert haar handelsnaam in strijd met het bepaalde in art. 5 Hnw.


Beide domeinnamen,
www.switch.nl
en
www.swichtit.nl
kunnen als handelsnaam worden aangemerkt.


Categorieën: Domeinnamenrecht, nocategory

Tags: , , , ,